Primeiro cuadrimestre

FCCXXT
 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Aulas B3 y B4

 

Segundo cuadrimestre

ICA Vigo
 
Ilustre Colexio de Avogados de Vigo