Curso académico 2021/2022

Materia 1ª oportunidade 2ª oportunidade
Deontoloxía 1 de febreiro de 2022 20 de xuño de 2022
Extraxudicial 11 de febreiro de 2022 24 de xuño de 2022
Civil I 9 de febreiro de 2022 22 de xuño de 2022
Penal I 7 de febreiro de 2022 21 de xuño de 2022
Mercantil 14 de febreiro de 2022 23 de xuño de 2022
Administrativa 4 de febreiro de 2022 27 de xuño de 2022
Penal II 31 de maio de 2022 29 de xuño de 2022
Tributaria 2 de xuño de 2022 30 de xuño de 2022
Civil II 6 de xuño de 2022 28 de xuño de 2022
Laboral 9 de xuño de 2022 1 de xullo de 2022