Listaxe de persoal docente – profesorado da facultade

 

Listaxe de persoal docente – avogados profesionais

 

MATERIA: DEONTOLOXÍA, ORGANIZACIÓN PROFESIONAL E QUENDA DE OFICIO

Nome TLF Email CV
Gómez González, Gonzalo 986 437 211

 
MATERIA: PRÁCTICA EXTRAXUDICIAL

Nome TLF Email CV
Lorenzo Font, Montserrat 986 437 122

 
MATERIA: PRÁCTICA CIVIL I

Nome TLF Email CV
Carballo Fidalgo, María Lourdes 986 226 175
Quirós Parapar, Eva 986 441 259
Salas Iglesias, Ana Daria 986 435 825

 
MATERIA: PRÁCTICA MERCANTIL

Nome TLF Email CV
Fernández-Nespral Cervera, Inmaculada 986 224 799
Ocampo Martínez, José Manuel
Aramburu Vecino, Bernardo Ángel

 
MATERIA: PRÁCTICA PENAL I

Nome TLF Email CV
López Fernández, María Lourdes 986 226 668
Ocampo Martínez, Antonio 986 421 340
Rubianes Santos, Fernando 986 441 188
Vega Vázquez, Alejandro 986 224 799

 
MATERIA: PRÁCTICA ADMINISTRATIVA

Nome TLF Email CV
Gómez Fernández, Diego 886 117 287
López-Gil Otero, César 986 437 470

 
MATERIA: PRÁCTICA CIVIL II

Nome TLF Email CV
Carballo Fidalgo, María Lourdes 986 226 175
Quirós Parapar, Eva 986 441 259
Salas Iglesias, Ana Daria 986 435 825
Suris Regueiro, Óscar José 986 449 599

 
MATERIA: PRÁCTICA PENAL II

Nome TLF Email CV
López Fernández, María Lourdes 986 226 668
Ocampo Martínez, Antonio 986 421 340
Rubianes Santos, Fernando 986 441 188
Vega Vázquez, Alejandro 986 224 799

 
MATERIA: PRÁCTICA TRIBUTARIA

Nome TLF Email CV
Gómez González, Gonzalo 986 437 211

 
MATERIA: PRÁCTICA LABORAL

Nome TLF Email CV
Blázquez Astorga, Mirian Elena 986 421 011
Lago Gómez, Beatriz 986 229 101

= Coordinador da materia

Listaxe de Titores de Prácticas Externas

Nome Teléfono Email
Carballo Fidalgo, María Lourdes 986 226 175
Gómez Fernández, Diego 886 117 287
Lago Gómez, Beatriz 986 229 101
López Fernández, María Lourdes 986 226 668
Quirós Parapar, Eva 986 441 259
Rubianes Santos, Fernando 986 441 188
Salas Iglesias, Ana Daria 986 435 825
Vega Vázquez, Alejandro 986 224 799